Dzisiaj: Niedziela 05 lutego 2023

Rok 2019

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 9 =
Link
5 + 9 =

Lp.

Tytuł konkursu

Data
publikacji

Termin
konkursu

Załączniki

1 Ogłoszenia o konkursie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2019 roku z zakresu kultury,  sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Aktualizacja 8.02.2019 - listy ofert rozpatrzonych pozytywnie, z błędami formalnymi i odrzuconych - plik zip: TUTAJ) 07.01.2019 28.01.2019 TUTAJ
2 Oferta w trybie art. 19a - ferie zimowe Klasztor OO. Bernardynów 15.01.2019 ----- TUTAJ
3 Oferta w trybie art. 19a - zimowisko harcerskie 22.01.2019 ----- TUTAJ
4 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu w 2019 r. Załączniki: ogłoszenie, wzór oferty, wzór sprawozdania do pobrania w załączniku zip. 22.01.2019 29.01.2019 TUTAJ
5 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Piotrkowa Tryb. z zakresu pomocy społecznej, zdrowia, przeciwdziałania patologiom oraz integracji europejskiej w 2019 rok 22.01.2019 ----- TUTAJ
6. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2019 roku w obiektach sakralnych położonych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do rejestru zabytków 31.01.2019 4.03.2019 TUTAJ
7. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania patologiom spoęłcznym, integracji europejskiej 01.02.2019 20.02.2019 TUTAJ
8. Konkurs ofert na zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobieganie ich bezdomności poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim 01.02.2019 25.02.2019 TUTAJ
9. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu w 2019 r. (załączniki: ogłoszenie, wzór oferty, wzór sprawozdania w pliku zip) 06.02.2019 07.02.2019 TUTAJ
10. Ogłoszenie wyników konkursu ofert na zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobieganie ich bezdomności poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim 28.02.2019 ----- TUTAJ
11. Wyniki konkursu dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia,  integracji europejskiej. 01.03.2019 ----- TUTAJ
12. Wyniki konkursu na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2019 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 12.03.2019 ----- TUTAJ
13. Ogłoszenie o udzielonym wsparciu finansowym w 2019 roku na realizacje zadań z zakresu sportu. 19.03.2019 ----- TUTAJ
14. Otwarty konkurs ofert "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - kolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą domową z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 17.04.2019 13.05.2019 TUTAJ
15. Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2019 roku w obiektach sakralnych położonych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do rejestru zabytków. 26.04.2019 ---- TUTAJ
16. Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2019 roku  z zakresu kultury,  sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - termin realizacji 10.06.2019 – 31.12.2019  (załączniki: ogłoszenie, wzór oferty, wzór sprawozdania w pliku zip) 08.05.2019 29.05.2019 TUTAJ
17. Wyniki konkursu Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą domową. 22.05.2019 ---- TUTAJ
18. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 23.05.2019 13.06.2019 TUTAJ
19. Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2019 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - termin realizacji 10.06.2019 – 31.12.2019 05.06.2019 ---- TUTAJ
20. Otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 r. 31.10.2019 22.11.2019 TUTAJ
21. Ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na  powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu NPP lub świadczenia NPO oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 r. 07.11.2019 15.11.2019 TUTAJ
22. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 r. 29.11.2019 ----- TUTAJ
23. Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, przeciwdziałania patologiom społecznym, integracji europejskiej 09.12.2019 31.12.2019 TUTAJ
24. Ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej Pożytek 2020. 19.12.2019 20.12.2019 TUTAJ
25. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - organizacja ferii zimowych oratorium św. Antoniego 19.12.2019 ----- TUTAJ
26. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - organizacja ferii zimowych Siostry Salezjanki 30.12.2019 ----- TUTAJ

Załączniki artykułu

Wyniki konkursu - 8 luty (pobrań: 582)
konkurs_8_05_2019 (pobrań: 617)
Wyniki konkursu 22 maj 2019 (pobrań: 3949)
Wyniki konkursu 5 czerwiec (pobrań: 3796)
Oferta ferie 2020 (pobrań: 3428)